Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy prowadzony pod adresem kurs.inzynieriabiegania.pl prowadzony jest przez firmę
  Inżynieria biegania Dawid Malina
  ul. Księdza Szwedy 7b/10
  44-207 Rybnik
  NIP: 642-311-40-85
  REGON: 36335379
  e-mail: twojtrener@inzynieriabiegania.pl
  telefon: 510 509 378
  nr rachunku bankowego: PL70 1140 2004 0000 3702 7603 4279
  określaną dalej jako „Usługodawca”.
 2. Usługodawca jest jednocześnie administratorem w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Każda osoba korzystająca z serwisu staje się jego użytkownikiem.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się z usługodawcą poprzez umieszczony w serwisie formularz kontaktowy, a także przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt. 1.

II. Zakup usług, rejestracja konta i metody płatności

 1. W celu korzystania z darmowych lub płatnych szkoleń oferowanych przez usługodawcę, niezbędne jest zarejestrowanie się w serwisie.
 2. Rejestracja następuje automatycznie podczas pierwszych zakupów.
 3. W celu dokonania rejestracji niezbędne jest podanie swojego adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 4. Zakup kolejnych szkoleń możliwy jest po zalogowaniu się w serwisie.
 5. Warunkiem zarejestrowania się w serwisie jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 6. Na etapie dokonywania zakupu usługi, użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wynikającego z art. 27 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 13 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 7. Usługodawca honoruje jako metodę płatności szybki przelew internetowy za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 8. Po dokonaniu płatności, usługodawca wystawi użytkownikowi paragon albo (na jego żądanie) paragon z NIP lub rachunek imienny drogą mailową.

III. Realizacja usług

 1. Realizacja usługi następuje natychmiast po dokonaniu płatności.
 2. Niekóre szkolenia mogą posiadać dokładny czas startu kursu lub opóźnienia w udostępnianiu kolejnych modułów bądź lekcji. Taka informacja zostanie podana w opisie szkolenia.
 3. Użytkownik ma dostęp do wykupionych treści bez ograniczeń. Jeśli szkolenie będzie usuwane z serwisu, użytkownik, który je wykupił zostanie poinformowany o tym fakcie nie później niż miesiąc wcześniej.
 4. Użytkownik będzie miał możliwość pobrania niekórych materiałów szkoleniowych.
 5. Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych prowadzących i zawsze opierają się na aktualnej wiedzy.
 6. Szkolenia są dedykowane dla fizjoterapeutów, trenerów biegania i amatorów biegania chcących poszerzać swoją wiedzę. Jednak każdy może wykupić szkolenie w serwisie.
 7. W szkoleniach wiedza jest przekazywana w jak najprostszy sposób. Jednak użytkownik przyjmuje do wiadomości, że szkolenia wymagają podstawowej wiedzy z zakresu biologii człowieka i treningu. Serwis nie bierze odpowiedzialności za niezrozumienie wykupionego szkolenia.
 8. Serwis nie bierze odpowiedzialności za złe wykonanie sposobów treningowych podanych w szkoleniach i za nieprawdziwe powielanie wiedzy.
 9. W razie zastrzeżeń co do sposobu realizacji usługi, użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji. Zgłoszenia można dokonać drogą mailową na adres wskazany w punkcie I regulaminu. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu spowodowane przez dostarczycieli usług zewnętrznych. O przerwach w dostępie do serwisu wynikających z aktualizacji lub przebudowy serwisu użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

IV. Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do wszelkich publikowanych w serwisie treści przysługują usługodawcy lub prowadzącym. Użytkownik może korzystać z dostępnych w serwisie materiałów wyłącznie na własny użytek.
 2. Użytkownik może przekazywać osobom trzecim materiały dostępne w serwisie wyłącznie za zgodą usługodawcy. Na tej samej zasadzie możliwe jest publikowanie materiałów pobranych z serwisu na portalach społecznościowych i innych stronach internetowych.

V. Polityka prywatności

 1. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.kurs.inzynieriabiegania.pl przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi oraz, pod warunkiem wyrażenia zgody przez kupującego, w celach marketingowych.
 2. Dane osobowe pozyskiwane są przez usługodawcę poprzez ich podanie przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Podanie danych osobowych przez użytkownika w formularzach jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez usługodawcę oraz przez prowadzącego szkolenie wybrane przez użytkownika.
 4. W każdej chwili użytkownik ma prawo dostępu do podanych przez siebie danych, a nadto może zmienić, sprostować i uzupełnić dane, żądać czasowego lub stałego zaprzestania ich przetwarzania, a także, gdy są zbędne do realizacji umowy, żądać ich usunięcia.
 5. Usługodawca wykorzystuje tzw. pliki „cookies”, tj. informacje zapisywane po stronie przeglądarki użytkownika, odczytywane następnie przez serwer, który je utworzył, w celu dostarczenia danych usprawniających działanie przeglądarki. „Cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych. Aby blokować automatyczne działanie „cookies” należy zmienić ustawienia przeglądarki.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin w zmienionej wersji udostępniony zostanie na stronie internetowej kurs.inzynieriabiegania.pl najpóźniej na 14 dni przed jego wejściem w życie.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maja 2020 roku.

Copyright © 2022 Inżynieria Biegania.
Szkolenia napędza platforma WP Idea